Generatiivinen tekoäly Evolver

Generatiivinen tekoäly

Olemme uuden tekoälyn hyviä soveltajia. Teemme tekoälyn hyödyntämisen helpoksi asiakkaillemme, ja rakennamme sitä teknologisesti, hallinnollisesti ja kaupallisesti kestävästi.

 

Kun halutaan ratkaista oikeita liiketoiminnallisia haasteita, tuotteistetut AI-ratkaisut eivät ole vastaus. Me keskitymme syvään ja käytännölliseen GenAI-soveltamiseen, jossa bisnesajattelu ja tuotannolliset seikat ovat avainasemassa. Evolverin kehittämä Mylly AI on vastaus uusien liiketoimintaratkaisujen testaamiseen ja tuotannollistamiseen. Se tarjoaa myös vankan elinkaaren, koska ratkaisut rakennetaan Evolverin ylläpitämän alustan päälle. Kustannussäästö ja tietoturvan laatu elinkaaren aikana pysyy hyvänä koska ratkaisu ei ole yksin vaan perustuu samaan alustaan muiden asiakkaiden kanssa.

Mylly.AI. Liiketoiminnan tekoälysiirtymän mahdollistaja.

 

Uskallamme väittää, että kehittämämme Mylly.AI on markkinoiden tehokkain GenAI-palveluiden kokeilu- ja tuotantoalusta, jossa yrityksen omaa dataa voi hyödyntää turvallisesti. Yhdistettynä jatkuvan kehityksen malliimme se tarjoaa välineet kehitysprojektien merkittävään tehostamiseen. Mylly.AI täyttää kuilua, joka helposti syntyy innovaatiokehityksen ja tuotannollisen prosessin väliin. Kokeilujen kautta tuotantoon saadaan tehokkaasti laadukkaista ratkaisuja.

Koska Mylly.ai on yhteinen alusta meille ja asiakkaillemme, kehitystyön hedelmät saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti jaettua ja hyödynnettyä.