Järjestelmäkehitys

Evolver keskittyy järjestelmäkehitykseen projekteissa ja jatkuvana kehityksenä. Kannamme vastuun lopputuloksen onnistumisesta ja sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tarjoamme ratkaisuillemme syvällistä tukea niiden koko elinkaaren ajan.

Toiminnassamme korostuu yhteistyö asiakkaan kanssa ja asiakkaan liiketoimintaan perehtyminen. Pyrimme varmistamaan että ratkaisumme täyttävät liiketoimintatavoitteet ja valitsemme teknologiat joilla nämä saavutetaan. Suunnittelemme ratkaisut niin, että ne pystyvät vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin myös pitkällä aikavälillä.

Teemme sekä projekteja, joita seuraa tavanomainen ylläpitovaihe, että ratkaisuja, joissa projektivaiheiden jälkeen siirrytään jatkuvaan kehitykseen. Sovellusta ja sen arkkitehtuuria muokataan vastaamaan muuttuvia tarpeita. Sovellusratkaisujen hyödyt syntyvät usein pitkän ajan kuluessa, mutta usein investoinnin parhaan arvon saavuttaminen vaatii ratkaisujen hiomista ja uudelleenmuokkaamista. Meillä jatkokehitystä johtaa ja toteuttaa usein sama tiimi, joka toteutti alkuperäisen ratkaisun, joten voimme tarjota asiakkaille parhaan liikkumavaran tulevaisuuden tarpeille.

Toteutamme projektit ja jatkuvan kehityksen kahdesta kymmeneen hengen tiimeillä, jolloin voimme taata kattavat jatkuvuuspalvelut ja merkittävissä hankkeissa myös ympärivuorokautisen tuen. Olemme myös tottuneet toimimaan saumattomasti toisten toimittajien sekä asiakkaan omien kehittäjien ja muiden osallisten kanssa.

Olemme vahvimmillamme rakentaessamme käyttäjäystävällisiä ratkaisuja mahdollisesti haastavien ja hajanaisten taustajärjestelmien rinnalle. Olemme myös tottuneet ratkaisemaan teknisesti ja liiketoiminnallisesti vaativia ongelmia sekä toimimaan hyvinkin erilaisten kolmansien osapuolien kanssa kansainvälisessä ympäristössä.

Toteutusteknologioina suosimme Java-, React- ja Node.js-teknologioita sekä AWS- ja Azure-pilvialustoja valmisratkaisuineen. Meillä on myös paljon kokemusta suorituskykyoptimoinnista.

Evolverilaisissa yhdistyy joukkona syvällinen ja huolellinen ongelmiin paneutuminen ja osaava tehokkuus joilla selätämme vaikeimmatkin ongelmat ja haastavimmat projektit. Tekemisemme on hyvin lopputulos- ja tuotanto-orientoitunutta. Rakennamme ratkaisumme siten, että ne on helppo ottaa käyttöön, operoida, sekä seurata ja jatkokehittää. Meillä järjestelmäkehitys ja jatkuvuuspalvelut kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa ja toimitamme ratkaisuja jotka kestävät tulevaisuuden haasteet.

Lue lisää jatkuvuuspalveluistamme joilla tarjoamme syvällistä sovellustukea ja jatkokehitystä.