Konsultointi

Evolver konsultoi asiakkaitaan osana järjestelmäkehitysprojekteja sekä erillisinä tehtävänantoina. Olemme tehneet lukuisia laatuun, tehokkuuteen, liiketoimintamahdollisuuksiin sekä teknologioihin liittyviä selvityksiä eri asiakkaille.

 

Toimintatavassamme korostuu ihmisten kohtaaminen, keskustelu- ja ajattelutaidot ja konkreettiset lopputulokset. Ulkoisen konsultin mukaanotto on keino vahvistaa objektiivisuutta ja asioiden kriittistä tarkastelua sekä saada päätöksenteolle tukea. Konsultointiprojektimme ovat tyypillisesti muutamien viikkojen mittaisia selvitystöitä. Työ alkaa tutustumalla asiakkaan tilanteeseen ja suunnittelemalla konsultointityön tavoitteet asiakkaan kanssa. Tämän perusteella kerätään tarvittava aineisto. Aineistonkeruumenetelmät riippuvat konsultointitoimeksiannosta. Tyypillisiä menetelmiä ovat työpajat, henkilöhaastattelut sekä lähdekoodin, dokumentaation ja ajoympäristöjen konfiguraatioiden analysointi. Työn tuloksena ovat usein raportti ja ratkaisuehdotukset sekä näiden läpikäynti toimeksiantajan kanssa.

Evolverilta työtä vetää kokenut konsultti ja häntä avustaa monipuolinen ryhmä asiantuntijoita. Evolverin konsultit ovat tottuneet ratkaisemaan liiketoiminnallisia, organisatorisia ja teknisiä ongelmia. Yhdistämme kykyä perehtyä sekä teknisiin yksityiskohtiin että strategiseen sisältöön.

Olemme tehneet konsultointitoimeksiantoina muun muassa seuraavantyyppisiä selvityksiä:

  • Esiselvitys- ja arkkitehtuurityötä useille asiakkaille sekä laajoissa että strategisissa hankkeissa. Osa töistä on sisältänyt liiketoimintamallin kehittämistä.
  • Ratkaisuvertailuja joissa on vertailtu eri tuotteita ja ratkaisutapoja.
  • Nykyisten toimittajien tehokkuuteen ja toimituksen ja ratkaisun laatuun ja kehittämiseen ja muihin toimittajan käytäntöihin liittyviä selvityksiä myös tilanteissa joissa toimittajat tulevat hyvin erilaisista toimintaympäristöistä ja kulttuureista.

Olemme tehneet konsultointiprojekteja muun muassa logistiikan, liikenteen, rahoituksen, vähittäiskaupan ja terveysteknologian aloille

Kerromme mielellämme lisää konsultointipalveluistamme sekä siitä miten voimme auttaa sinun organisaatiotasi teknologiaan ja järjestelmäkehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Heitä meille haaste!

Ota kehiin Evolver-esiselvitys niin tiedät mikä kehitystä jarruttaa ja mikä vauhdittaa. Haastattelemme keskeiset asiantuntijat, tutustumme aineistoon, teemme koodi- ja ajoympäristökatselmoinnin ja tuotamme loppuraportin jossa otamme kantaa yrityksenne määrittelemiin avainkysymyksiin. Työtä johtaa Evolverin senior konsultti.

Ongelmakartoitus Haastattelut Tiekartan luominen Raportti Toimenpide-ehdotukset.
Viisi päivää silkkaa käytännönläheistä asiaa. Evolver esiselvitysprojekti vain 5000 € + ALV.