Evolverin jatkuvuuspalvelut

Jatkuvuuspalvelut

Evolverin jatkuvuuspalvelut ovat tavanomaisia jatkuvuuspalveluita monipuolisempia. Jatkuvuuspalvelut ymmärretään usein järjestelmien korkeana saatavuutena ja häiriöpalveluna, jossa päivystäjä reagoi raportoituihin ongelmiin käynnistämällä komponentin uudelleen tai suorittamalla muun yksinkertaisen, ennalta kuvatun toimenpiteen. Teemme kaikkea tätä, mutta näemme jatkuvuuspalvelut vielä laajemmin.

 

Vastuunoton positiivinen kierre

Tarjoamme ylläpitämille sovelluksille sovelluskehittäjätasoisen ylläpidon ja virhereagoinnin, jossa sovelluskehittäjät tarvittaessa yhdessä Evolverin johdon kanssa ratkaisevat tuotannon häiriöt. Sovelluskehittäjillä on tavallista häiriöpalvelua paremmat edellytykset tutkia ongelmaa sekä usein sellaista sovellusalueymmärrystä, että he pystyvät vaillinaisista tai jopa harhaanjohtavista virheilmoituksista löytämään omilla työkaluillaan ja monitoreillaan ongelmien todelliset syyt. Pystymme näin hoitamaan myös monimutkaiset ja monen osapuolen ongelmatilanteet sekä avustamaan kolmansia osapuolia heidän virheselvityksissä ja -ratkaisuissa. Olemme asiakkaan rinnalla ongelmanratkaisussa loppuun saakka emmekä pallottele vastuuta toimittajalta toimittajalle.

Sovelluskehittäjien mukanaolo tuotannon operoinnissa on näkemyksemme mukaan alkuperäistä DevOpsia, jossa sovelluskehittäjillä on selkeä vastuu tuotannon toimivuudesta ja siksi sovellusta kehitettäessä tuotannon vaatimukset kirkkaina mielessä. Tällainen toimintamalli luo myönteisen kierteen; tuotannossa nähdyt ongelmat korjataan jo arkkitehtuuritasolla ja eri sovellusten tuotantokokemukset huomioidaan toisia sovelluksia kehitettäessä. Sovelluskehittäjät eivät myöskään mielellään tee samaa ylläpitotyötä moneen kertaan vaan he ratkaisevat ongelmat kestävällä tavalla tehden ylläpidosta mahdollisimman vaivatonta.

Yksi tiimi

Meillä on sovelluksen koko elinkaaren ajan mukana tähän erikoistunut kehitystiimi eikä ylläpitovastuu siirry erilliselle ylläpito-organisaatiolle. Sovellusratkaisujen hyödyt toteutuvat usein pitkän ajan kuluessa mutta lähes poikkeuksetta tarpeet myös muuttuvat ja kehittyvät. Toisaalta järjestelmien muokkaaminen voi olla elinkaaren keski- ja loppuvaiheissa vaikeampaa kuin perustamisvaiheessa. Meidän tiimimme ylläpitää sovellusten arkkitehtuuria ja kehitettävyyttä ja pystymme toteuttamaan vaativatkin muutokset koko sovelluksen elinkaaren ajan.

Arkkitehtuurivalinnoissa suosimme ratkaisuja, jotka ovat helposti ylläpidettäviä ja muokattavia sekä tehokkaasti kehitettävissä. Emme valitse teknologioita joilla ei ole riittävää tuotantohistoriaa tai joiden elinkaari ei välttämättä riitä sovelluskohteen tarpeisiin. Painotamme myös ratkaisuissamme tietoturvaa.

Asiakashyöty

Liiketoiminnan edustajat hyötyvät kokonaisvaltaisesta lähestymistavastamme, jolla pystymme vastaamaan erilaisiin tarpeisiin ripeästi ja joustavasti. Tietohallinnolle olemme luotettava ja ratkaisukykyinen toimittaja, joka toimii sovittujen mallien mukaisesti ja hyödyntää tietohallinnon parhaita käytäntöjä kuitenkin säilyttäen ketteryytensä.