Suurten kielimallien tekoäly mullistaa liiketoiminnan

Kun asiantuntija saa tekoälystä lisäaivot ideointiin ja teksteihin, voi edessä olla liiketoimintaympäristön mullistus. Teknologiatalo Evolver ja konsulttitoimisto Ellun Kanat testasivat yhdessä, kuinka tekoälyloikka otetaan räjähtävällä nopeudella.

Kielimallipohjaisen tekoälyn merkitys on kasvanut viime vuosina nopeasti. Konsulttitoimisto Ellun Kanat katsoo mielellään tulevaisuuteen rohkeasti, joten oli selvää, että myös tekoälyn otettua nopeita kehitysloikkia viime aikoina, on sen mahdollisuudet liiketoiminnalle selvitettävä etukenossa. Tekoälyn käyttöä konsulttitoiminnassa ja erityisesti viestinnässä lähdettiin kokeilemaan yhteistyöprojektissa Evolverin kanssa.

AI enabled office

Tuotekehityksestä vastaava Ellun Kanojen liiketoimintajohtaja Ville Tuominen kertoo, että yrityksessä on pitkään ajateltu, että tekoäly ja automaatio tulevat ravistelemaan tuotantoa. Ihmisen tontti luovalla puolella nähtiin suojattuna. Nopeasti kehittyvät teksti- ja kuvatekoälyt kuitenkin osoittivat oletuksen virheelliseksi.

Evolverin kanssa lähdettiin miettimään, voivatko tekoälypohjaiset tekstityökalut auttaa erityisesti luovuutta vaativien tekstien sisällöntuotannossa. Asiantuntijat laitettiin testiin.

“Olemme tunnistaneet, että tekoäly tulee muuttamaan työtä ja työn tekemistä. Tässä kokeilussa halusimme selvittää, mihin se pystyy vaativan työn kontekstissa.”, Tuominen kuvaa.

Kokeiluun otettiin Jasper.AI-tekstityökalu. Asiantuntijat käyttivät tekoälyä oman työnsä tukena muun muassa artikkeleihin, blogiteksteihin, muistioiden puhtaaksi kirjoittamiseen sekä tapahtumakonseptien ja nimien ideoimiseen.

“Syksyllä 2022 Jasper.AI oli markkinoiden tunnetuin tekstityökalu ja sitä lähdettiin kokeilemaan kolmen hengen tiimin kesken. Pidimme kolme kahden viikon sprinttiä, joista jokaisessa oli oma aiheensa. Sprinttien taitteessa kokoonnuimme reflektoimaan tuloksia.”, projektin fasilitoinnista vastannut Evolverin toimitusjohtaja Arttu Kataja selittää.

Lopuksi tuloksia vedettiin yhteen tutkimuskysymystä reflektoivassa työpajassa, jossa asiantuntijat saivat antaa suoraa palautetta kokeilusta.

“Oli turhautumista monista asioista, jotka hankaloittivat ja asiantuntijatyössä jopa estivät tekoälyn kunnollisen käytön. Isoimmat haasteet liittyivät tietosisällön oikeellisuuteen ja lähdetietojen puuttumiseen, jotka ovat asiantuntijatyössä välttämättömiä.”, Kataja kuvaa ja jatkaa: “Tietosuojassa oli myös puutteita, joita ei saisi olla, kun käsitellään luottamuksellista tietoa. Tekstiä piti siis työstää aika paljon ennen kuin se annettiin tekoälylle jalostettavaksi.”

Kataja korostaa, että puutteista huolimatta näkymässä oli myös paljon mahdollisuuksia: “Tekoäly ei korvaa ihmisen luovuutta kokonaisuutena, mutta se on erittäin käyttökelpoinen väline ideointiin ja perustekstien tuotantoon.”

Kokeilusta tuotteeseen – alle kahdessa kuukaudessa

Tekoäly osoittautui toimivaksi yleistekstien tuottamiseen, kunhan sisällön tarkistamiseen ja tekstin editoimiseen osallistuu ihminen. Asiantuntijatyöhön tekoäly ei suoraan sovi yhtä hyvin kuin työn tukemiseen ja valmiin tekstin monistamiseen.

“Mitä paremmin teksti on toistettavissa, sitä paremmin tekoäly toimii. Jos asiakas tarvitsee useasti samantyyppisen tekstin tietyllä äänensävyllä ja muuttumattomalla ydinviestillä, niin tekoälyä voi hyödyntää hyvin. On eri asia, jos tekoäly pitää aina opastaa uuteen tarpeeseen.”, Tuominen kuvaa.

Tuotteistus aloitettiin heti löydösten pohjalta. Kokeilun pohjalta lanseerattiin tekoälyn kanssa yhteensopivan viestintästrategian fasilitointipalvelu.

“Tuotteistimme ensin tekoäly-yhteensopivan viestintästrategian. Avainroolissa oli ymmärtää, missä kohdissa tekoäly muuttaa prosessia ja miten tekoälylle kerrotaan tehdyt valinnat yksiselitteisesti.”, Tuominen kertoo ja jatkaa:

“Käytännössä meidän täytyy miettiä ohjeistukset, joilla saadaan yksinkertaiset tekstit helposti aika lähelle oikeaa, tai miten pystytään tekemään eri versioita olemassa olevasta hyvästä tekstistä.”

Ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Samaan aikaan kun valtavaa nostetta saanut ChatGPT-kieliohjelma julkaistiin, Ellun Kanoilla oli jo tuotekehitys täysillä käynnissä.

“On mieletöntä, että ChatGPT julkaistiin marraskuun lopussa ja Ellun Kanoilla on tuote ulkona vuoden vaihteessa. Tämä kuvaa hyvin sitä nopeutta, millä asiat tapahtuvat.”, Kataja iloitsee.

“Tuotekehityksessä lähdetään usein liikkeelle pohjatuotteesta ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisesta. Tässä lähdettiin ratkaisu edellä miettimään, mihin kysymykseen se vastaa. Kokeilujen jälkeen käyttötarkoitus löytyi, ja olen itsekin tyytyväinen, miten nopeasti saimme tuotteen lanseerattua.”, Tuominen pohtii.

Kataja kehuu myös työyhteisön avoimuutta lähteä kokeilemaan uuden työkalun tuomia mahdollisuuksia: “Ellun Kanoissa vallitsee aito uteliaisuus ja ymmärrys siitä, että viestintäammattilaisten on sovitettava uusi teknologia omaan työskentelyyn. Tekoälyä ei nähdä uhkana omalle työlle, vaan kehittymisen mahdollisuutena.”

Ideoiden jakamiseen myös kannustetaan tarjoamalla sille oma keskustelukanava. Tuominen näkee, että kiinnostus tekoälyn hyödyntämiseen on jo voitto: “Liiketaloudellisia hyötyjä emme vielä tiedä, mutta kiinnostusta tuote on herättänyt paljon. Ennen kaikkea se on avannut henkilöstössä keskustelua siitä, mihin suuntaan ollaan menossa.”

“Näen, että asiakasorganisaatiomme hyötyvät tästä eniten ja meidän tehtävämme on miettiä, miten autamme asiakkaat tähän nopeasti liikkuvaan junaan mukaan.”, Tuominen täydentää.

Tekoälyn mahdollisuuksiin kannattaa herätä nyt

ChatGPT nosti isojen kielimallien mahdollisuudet kaikkien huulille vuoden 2022 lopussa. Kataja kuitenkin arvioi, että moni ei ole siltikään varautunut kiihtyvään kehitystahtiin, jolla tekoäly tulee muuttamaan liiketoiminnan malleja:

“Harva liiketoiminnan kehittäjä on kartalla siitä, millä nopeudella tekoäly kehittyy. Viikoittain tapahtuu jotain! Jos ei ole ikään kuin yhteisön sisällä, niin voi olla vaikea huomata niitä markkinan signaaleja, vaikka ChatGPT toikin asian näkyväksi.”

Tekoälyn käyttö tulee yleistymään ja kielimallipohjaisen tekoälyn alalla tullaan näkemään valtava loikka seuraavan 12 kuukauden aikana, Tuominen vakuuttaa: “Ei varmaan ole montaa alaa, jossa voitaisi tuudittautua siihen, ettei tämä koske meitä. Jokaisen pitää ainakin miettiä niitä vaikutuksia.”

Tuominen arvioi, että lähitulevaisuudessa tekoäly tulee vaikuttamaan liiketoimintaan merkittävästi, jos sitä osataan hyödyntää järkevällä tavalla. Häntä kiinnostaa erityisesti nähdä, tuleeko tekoäly muuttamaan totuttuja toimintatapoja:

“Toivoisin, että tekoälyn käytön yleistyessä pääsisimme irti vanhoista toimintatavoista ja alkaisimme toimia järkevämmin uusilla työkaluilla.”

Digitalisaatiossa kompastutaan usein vain siirtämään vanha tekemisen tapa digitaaliseen alustaan, jolloin uusista työkaluista ei saada niiden tarjoamia piileviä mahdollisuuksia irti.

“Kannattaa pohtia jo etukäteen, miten peli muuttuu, kun tulee uusi pelaaja. On liiketaloudellisestikin kiinnostavaa, miten ajattelemme työskentelytapoja uusien työkalujen reunaehdoista. Jos tähän pystytään, niin vallankumous on lähellä.”, Tuominen hymyilee.

AI enabled office

Ellun Kanat on muutostoimisto, joka haastaa vanhan tavan hahmottaa strategiaprosessia ja auttaa hahmottamaan tulevaisuutta. Ymmärrämme muuttuvaa maailmaa ja teemme muutoksen ymmärrettäväksi. Autamme asiakkaitamme viestimään oivaltavasti sisäisesti ja ulkoisesti sekä käymään jatkuvaa vuoropuhelua ympäristönsä kanssa. Tunnemme esimerkiksi niin sosiaalisen median uusimmat tuulet, hyvän sisäisen viestinnän edellytykset kuin brändiuudistuksen vaatimukset. Olemme kokeneita johtamaan monimutkaisia projekteja, joissa on useita kumppaneita. Uskomme, että kommunikaatio on muutoksen paras työkalu. Ja kuten tapaamme sanoa: eihän siinä mitään järkeä olisi, että asiat olisivat tekemisemme jälkeen ennallaan. Lisätiedot: www.ellunkanat.fi

Evolver on luovan ja liiketoimintalähtöisen sovelluskehityksen toimisto. Evolver tarttuu haasteisiin jotka ovat esteenä yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle, ratkaisee ne ja synnyttää uusia mahdollisuuksia. Lähestymistapa on laaja ja kunnianhimoinen. Evolver keskittyy siihen mikä vaikuttaa kehitykseen eniten, kaikella sillä tiedolla ja taidolla minkä ketterä ja kokenut asiantuntijayritys voi tarjota.