Kenttä – Parhaat työvälineet henkilökunnalle

Hyvät työvälineet sujuvoittavat kuljettajien ja konduktöörien arkea.

VR Group käynnisti Kenttä-sovelluksen kehittämisen tavoitteenaan tukea kuljettajien ja konduktöörien työtä. Mobiiliin ja tablettiin suunnitellulla Kenttä-sovelluksella kuljettajat ja konduktöörit saavat käyttöönsä tarvitsemansa työvuoro- ja tehtävätiedot ja toiminnallisuudet.

“VR:n digitaalinen strategia on panostaa työntekijöiden työvälineiden kehittämiseen. Halusimme modernisoida liikkuvan henkilöstön päivittäisen sovelluksen ja tuoda VR:n modernin yritysilmeen työkalut työntekijöille. Johto oli valmis panostamaan tähän merkittävästi”, kertoo hankkeesta vastannut projektipäällikkö Antti Vuorinen, VR Group.

Käyttäjät aktiivisesti mukana kehitystyössä

Kenttä-sovelluksen käyttöolosuhteet ovat vaativat. Sovellus avataan useita kertoja työvuoron aikana ja sitä käytettäessä on usein kiire tai käyttäjän täytyy kyetä hoitamaan samalla muitakin tehtäviä. Siksi helppokäyttöisyydellä ja selkeydellä on erityisen suuri merkitys. Niinpä käyttäjät haluttiin ottaa heti alusta mukaan kehittämään sovellusta. Teknologiassa huomioitiin erilaisten päätelaitteiden lisäksi myös sovelluksen käyttö epävarmojen tietoliikenneyhteyksien kautta.

“Halusimme tällä uudella palvelu- ja kehityskonseptilla osallistaa työntekijät mukaan sovelluksen ja toiminnallisuuksien kehitystyöhön. Voimme esimerkiksi jakaa tietyn version tietylle ryhmälle. Meillä voi olla joku versio joka on vielä kehitysasteella, josta haetaan kehityskokemuksia ja esimerkkinä tästä sovelluksen alkuvaiheessa haimme kokemuksia työvuoronäkymistä ja muista toiminnallisuuksista”, taustoittaa Antti Vuorinen.

Digitalisaatio parantaa palvelukokemusta

Kenttä-sovellus on hyvä esimerkki digitalisaation eduista. Sovellus näyttää ajantasaista tietoa, helpottaa viestintää ja tarjoaa kuljettajille ja konduktööreille kanavan antaa palautetta ja korjata tietoja. Tiedon laatu paranee ja toiminta sujuvoituu.

”Kenttä-ratkaisulla on tärkeä funktio keskeisten toimintojemme sujuvuudessa. Se antaa parempaa tietoa, ja tämä vaikuttaa loppukädessä positiivisesti asiakkaan palvelukokemukseen”, muotoilee tuoteomistaja Ville Koljonen, VR Group.

Otto Kataja, Evolverista kiteyttää asian näin: “Silloin kun me onnistumme ja työkalut toimivat hyvin, niin työntekijä voi täysillä keskittyä työnsä varsinaiseen sisältöön”.

Strategista vipuvoimaa Evolverin kanssa

Digitaalisen strategiansa mukaisesti VR kehittää jatkuvasti työkalujaan ja prosessejaan. Käyttäjiltä kerätään systemaattisesti palautetta ja kehittämistä ohjataan tämän mukaisesti. Liikkuvan henkilöstön työkalujen jatkuva kehittäminen lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja parantaa asiakaskokemusta. Evolver on ottanut paljon vastuuta konseptin jatkuvassa kehityksessä ja pyrkinyt syventymään liiketoimintatavoitteisiin ja ymmärtämään tarpeita mahdollisimman hyvin. Ville Koljonen toteaakin: ”Kyky kuunnella asiakasta ja ottaa vastuuta ovat ominta Evolveria”.

VR Group on matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka kuljettaa kohti hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea. Pidämme yhteiskunnan liikkeessä huolehtimalla arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista, vankalla lähes 160 vuoden kokemuksella. Edistämällä sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota vähennämme koko Suomen päästöjä. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 791,9 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli yli 5 800 rautaista ammattilaista. Junillamme tehtiin 59,5 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 36,6 miljoonaa tonnia tavaraa. Yrityksemme on Suomen valtion omistama, ja toimimme kotimaan lisäksi erityisesti Venäjän ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: www.vrgroup.fi

Evolver on luovan, liiketoimintalähtöisen sovelluskehityksen toimisto. Evolver tarttuu haasteisiin jotka ovat esteenä yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle, ratkaisee ne ja synnyttää uusia mahdollisuuksia. Lähestymistapa on laaja ja kunnianhimoinen. Evolver keskittyy siihen mikä vaikuttaa kehitykseen eniten, kaikella sillä tiedolla ja taidolla minkä ketterä ja kokenut asiantuntijayritys voi tarjota.