Mylly – Liiketoiminnan kehityksen vauhdittaja VR Groupille

VR Group uudisti keskeiset toiminnanohjausjärjestelmänsä Evolverin toimiessa integraatiokumppanina. Visiona oli suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien liittäminen toisiinsa keskitetyllä palvelulla, joka kerää tietoa useista eri lähteistä ja koostaa sitä muille järjestelmille hyödynnettäväksi. Integraatiojärjestelmällä oli myös operatiivisia tarpeita ja siihen luotiin työkaluja loppukäyttäjille. Näin syntyi Evolverin Mylly-järjestelmä.

Olli Suolanen, VR Groupin System Development Manager, kuvaa järjestelmän merkitystä näin: “Mylly on meillä erittäin keskeisessä roolissa tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa koko ajan. Kaikki suunnitelma- ja ohjaustietomme kulkee sitä kautta tuotantojärjestelmien välillä.“

“VR ohjasi laajojen järjestelmien uudistushanketta menestyksekkäästi. Integraationäkökulmasta monen toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuus edellytti itsenäisempää ratkaisua kuin tavanomaisessa yhden pääjärjestelmän arkkitehtuurissa olisi käytetty” toteaa ratkaisuarkkitehti Otto Kataja Evolverilta.

Mylly-ratkaisu sovittaa taustajärjestelmät toisiinsa

Toiminnanohjausjärjestelmien liittäminen toisiinsa vaati paljon ratkaisusuunnittelua VR ratkaisuarkkitehtien ja liiketoiminnan edustajien kanssa. Monet valinnat koskivat useita liiketoimintayksiköitä ja Evolverin roolina oli fasilitoida näitä keskusteluja, ehdottaa toteutustapoja ja sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä.

“Evolverilla on ollut erittäin vahva rooli selvittää organisaatiossamme sitä, millä tavoin tietoa käsitellään, ja mitä Mylly-järjestelmän pitäisi kyetä tekemään.” kertoo Olli Suolanen

Operatiivinen integraatiojärjestelmä nopeuttaa toiminnan kehitystä

Valittu ratkaisu on osoittautunut kestäväksi. Integraatiojärjestelmä, johon on helppo toteuttaa liiketoimintalogiikkaa sekä loppukäyttäjille erilaisia työkaluja ja käyttöliittymiä, on nopeuttanut prosessien kehitystä, koska toiminnanohjausjärjestelmiin tarvitaan pienempiä muutoksia. Valittu arkkitehtuuri tukeekin prosessien jatkuvaa kehittämistä.

“Myllyn päälle voidaan hyvinkin ad hocina rakentaa uusia asioita. Se on äärettömän joustava. Mylly tuo tuo puskuria ja joustavuutta järjestelmien välille”, sanoo Olli Suolanen.

Jatkuvuus on turvattu ylläpidossa ja jatkokehityksessä

Mylly on VR:n toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin keskeinen järjestelmä ja Evolver onkin rakentanut sovelluksen ylläpidon, jatkokehityksen ja tuotannonhoidon saman ydintiimin ympärille, joka sovelluksen alun perin toteutti. Lisäksi Evolver tarjoaa ympärivuorokautisen yhteyspisteen jonka kautta saadaan tarvittaessa järjestelmän syvällisesti tuntevat asiantuntijat mukaan akuuttien ongelmien ratkaisuun.

Jatkuvassa kehityksessä yhdistyvät liiketoimintaymmärrys ja tekninen osaaminen

VR kehittää toimintaansa taukoamatta. Toimintaympäristön muutokset luovat kehityspaineita ja tähän VR:llä on loistavat mahdollisuudet niin järjestelmien kuin osaamisensa puolesta. Prosessien kehittäminen tarkoittaa usein sitä, että eri järjestelmistä otetaan käyttöön kehittyneempiä toiminnallisuuksia tai niitä muokataan vastaamaan muuttuneita tarpeita. Evolverin Mylly-järjestelmä, ratkaisuarkkitehdit ja kehittäjät tukevat VR:ää näissä muutoksissa.

Evolverin liiketoiminnallinen terävyys yhdistettynä tekniseen osaamiseen saa VR:ltä kiitosta. ”Liiketoiminnallinen ajattelu on Evolverilla poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Ja samanaikaisesti heillä on hyvin vahva tekninen osaaminen. Asioita ei tarvitse kertoa juurta jaksain, vaan he pääsevät erittäin hyvin kartalle siitä mitä olemme tekemässä”, sanoo Olli Suolanen.

VR Group on matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka kuljettaa kohti hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea. Pidämme yhteiskunnan liikkeessä huolehtimalla arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista, vankalla lähes 160 vuoden kokemuksella. Edistämällä sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota vähennämme koko Suomen päästöjä. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 791,9 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli yli 5 800 rautaista ammattilaista. Junillamme tehtiin 59,5 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 36,6 miljoonaa tonnia tavaraa. Yrityksemme on Suomen valtion omistama, ja toimimme kotimaan lisäksi erityisesti Venäjän ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: www.vrgroup.fi

Evolver on luovan, liiketoimintalähtöisen sovelluskehityksen toimisto. Evolver tarttuu haasteisiin jotka ovat esteenä yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle, ratkaisee ne ja synnyttää uusia mahdollisuuksia. Lähestymistapa on laaja ja kunnianhimoinen. Evolver keskittyy siihen mikä vaikuttaa kehitykseen eniten, kaikella sillä tiedolla ja taidolla minkä ketterä ja kokenut asiantuntijayritys voi tarjota.